Make your own free website on Tripod.com

           
Vnesi Guestbook Guestbook by GuestWorld Vidi Guestbook
 
GEARSoftware
geskovski@yahoo.com

 Za da moze da go procitate tekstot , instalirajte go fontot 'Mac C Swiss'.

precision gear & sprocket ratio Ovoj program se koristi za odreduvawe precizen prenos so 4  zap~anici ili lan~anici,  potreben tamu kade se potrebni to~ni brzini,  kinematikata na vle~ewe na folii i sli~no..
changing gears for universal milling Ovoj program slu`i za odreduvawe na 4 promenlivi zap~anici pri izrabotka na zapanici so kosi zabi ili zavojni `lebovi (pol`avi) na univerzalna glodalka), mo`e da se prilagodi na va{ata horizontalna glodalka ili druga ma{ina so 4 razmenlivi zap~anici.
 
Vo DEMO -to se koristeni parametri od  univerzalna glodalka,  so ~ekor na vretenoto na rabotniot stol hw=6(mm), me|u prenos  k=40,  t.e. const = 6*40=240 i  set na promenlivi zap~anici  od 21 zap~anici (19 razli~ni):  24, 2x28, 30, 32, 39, 40, 44, 2x48, 52, 56, 60, 64, 68,72,76, 93, 96, 100, 127;
Za drugi tipovi ma{ini so 4 promenlivi zap~anici i pogolem izbor na zap~anici vo garniturata mo`e eventualno da se koristi i programot :
 precision gear & sprocket ratio , ili da se prilagodi programot sprema kinematikata na ma{inata.
optimal gears (ask ?)  Ovoj program slu`i za odreduvawe na optimalen k-cient na pomestuvanje na profilite na zap~estite parovi, posebno pri zamena na diametralen pi~ so metri~ki modul  vo istoto ku}i{te ili pri rekonstrukcija na prenosnik ili konstruirawe na familija od prenosnici so me|usebno "standardizirani" zap~anici.  javete se za pomo{!!
*
Metric converse* mala pomo{ za po~etno proektirawe na konverzijata od DP(inch) vo m(mm) ;
**
Gear measurement** DEMO program za odreduvawe merka preku zabi i merka preku top~iwa(val~iwa)
Precision gears & sprocket ratio geskovski@yahoo.com
Ovoj program gi presmetuva broevite  na zabi na zap~anici (lan~anici), za zadaden prenosen odnos; toa e potrebno koga ke go izbrusime o{teteniot vle~en vaqak i mora da se zameni setot na zap~anici (lan~anici); opciono ne se menuva zap~anikot (lan~anikot)  na vaqakot, tuku ostanatite tri (B,C,D).
E.M. elektromotor so konstanten broj na vrte`i
n(/min)- broj na vrte`i na  E.M. Reduktor
v(m/min) - brzina na trakata (tehnolo{ki odredena)
A,B,C,D- broevi na zabi na zap~anicite (lan~anicite)
D (mm)- nadvore{en pre~nik na vaqakot

*****
DEMO*******

Back to top

Changegears  for universal milling machine geskovski@yahoo.com
Ovoj program gi presmetuva broevite na zabi na 4 promenlivi zap~anici (A,B,C,D) od raspolo`ivata garniturata na glodalkata , koj se potrebni za dobivawe na potrebniot aksialen ~ekor na zavojniot `leb (pol`, vreteno, ...) ili na zap~anici so kosi zabi ; vo programot ima mo`nost za rabota so dve vrsti glodalki, no  mo`e da se izraboti program sprema  karakteristikite od druga vrsta glodalka ili ma{ina.

B*D/(A*C)= S/const - baran prenosen odnos na promenlivi zap~anici  
const=k*hw(mm),(inch)- konstanta na glodalkata, -vo demoto   e 240
k(vo demo=40) - prenosen odnos na me|u prenos (obi~no pol`aven prenos)
hw(vo demo =6mm)- ~ekor na rabotnoto vreteno na stolot
......................................................
pri izrabotka na zap~anik so kosi
zabi:

S=m*p*z/sinb(mm)-aksialen od na zap~.
S=p*z/DP*sinb(inch)..aksialen od na zap~.
m(mm)- normalen modul na zap~anikot
DP(1/inch)- diametral pi~
z- broj na zabi na zap~anikot
b()-agol na naklon na zabite
pri izrabotka na zavoen zleb :
S(mm),(inch)- od na zavojnicata na zavojniot `leb {to se izrabotuva

***** milling demo*******

 


Back to top